Artworks

Edyta Mąsior Equuleus I - Athens, Greece 2005

graphic score, animation

Synopsis
eng
pl
el

Celluloid film, some colours for painting on glass, a studio for analog-to-digital film conversions, a dictionary that I had opened to the word Equulues, hence the title of the work, were all needed to create this work.

Celuloidowy film, kolory do malowania na szkle, studio do zamiany analogowego zapisu z taśmy filmowej na cyfrowy i jeden słownik, który otwarłam na słowie Equuleus - w taki sposób powstał tytuł - były potrzebne do realizacji tej pracy.

Φιλμ σελλουλόζης, κάποια χρώματα για ζωγραφική σε γυαλί, ένα studio για μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό και ένα λεξικό το οποίο άνοιξα στη λέξη Equuleus -εξού και ο τίτλος- χρειάστηκα για την υλοποίηση της εργασίας αυτής.

© 2019 Edyta Mąsior. All rights reserved