Artworks

Edyta Mąsior Like a Preyer to an Empty Paradise - Athens, Greece 2008

photo series

Synopsis
eng
pl
el

Like a Prayer to an Empty Paradise

 

In a blue pajama, on a wheelchair with a blue frame, with what is

left from the sun shining, he sits alone.

Crippled, silent, reminiscing, yet too early perhaps, about

fragments of his past where only walls can be found.

What is he doing there? Sitting alone

 

Like a prayer to an empty paradise,

after all everyone has his own paradise, one should not wait for it,

or rest whilst waiting for it, either for its opening hours or for it to

be built – rather one should create it himself, at every turn, here

and now, in the swiftness of life, in the ever present now, the ever

so quickness of now.


Our father is not here. Oh Father

 

From the Road, 20th of April 2011

Jak modlitwa do pustego raju

 

W niebieskiej piżamie, na wózku z niebieską ramą, w okruchach

słońca, siedział sam.

Kaleki, niemy i chyba za wcześnie przyglądający się urywkom

przeszłości, z której tylko mury są.

Co on tam robi? sam

 

Jak modlitwa do pustego raju,

bo przecież każdy ma swój raj, i nie można poczekać

ani odpoczywać na jego spotkanie, godziny otwarcia

czy budowanie – trzeba go umieć stworzyć, za każdym

razem, tu i teraz, w za szybkim życiu, w za nagłym tu,

w za prędkim teraz.

 

Naszego ojca nie ma. Ojcze nasz

 

Z drogi, 20 kwietnia 2011

Σαν μια προσευχή σε έναν άδειο Παράδεισο

 

Με μια μπλε πιτζάμα, στην αναπηρική καρέκλα, στον ήλιο που από την λάμψη του

απόμεινε η ανάμνηση μόνο, καθόταν μόνος του.

Σακάτης, βουβός, με βλέμα που αναζητά

για θραύσματα του παρελθόντος αλλά βρίσκει τείχη μόνο.

Τι κάνει εκεί; μόνος του

 

Σαν μια προσευχή σε έναν άδειο Παράδεισο,

εξάλλου, ο καθένας έχει το δικό του παράδεισο, και δεν πρέπει 

να περιμένει να ξεκουραστεί πριν τις ώρες λειτουργίας

ή κατασκευής του - πιο πολύ 

να τον φτιάξει ο καθένας στην κάθε του

στιγμή, στο γοργό του τώρα, και εδώ της ζωής.

 

Από το δρόμο, 20 Απριλίου 2011

© 2019 Edyta Mąsior. All rights reserved