Artworks

Laiki #6 Storm

interactive installation
Edyta Mąsior Laiki #6 Storm - Cracow, Poland 2017
< previousnext >
 • Synopsis
 • Laiki #6 Storm

   

  The Laiki series is an example of an artwork that is presented as an interactive paradigm. It consists of several installations connected by theme, form, and structure, each of which constitutes a separate whole and functions as an independent piece itself. The nature of the work is site-specific, and luminescent quality, expressed by way of light strings, has a dual function: one being a construction (a structure of geometry) that, engages the viewer visually, and the other as a piece of musical composition, as an auditory experience. The structure of the strings–fishing lines provides the core of an integrated operating system, i.e. a form that allows sensory interaction to be created by way of haptic input. The invariant spatial nature of the work alludes to the idea of music, as a metaphor. The interactive nature of the piece introduces and reprises temporal forms (in music reprise means repetition), within which the spectator can be directly involved. The work draws attention to the communicative aspect of the interactor, in which the latter’s role and its possibilities (i.e. active and passive dispositions) enable a semantic analysis to be made of a model–viewer and an imagined–viewer, in a space where the transformation of signifiers is created by way of action (i.e. interaction).

   

  The sensation of real space (the marketplace) serves as a model for the structure of the media space.

   

  EXHIBITION RECORD

   

  2017 : Sillicon Hill, Twardowska Building, TVP Cracow, Poland

 • Laiki #6 Burza

   

  Cykl dzieł artystycznych Laiki jest przykładem dzieła w interaktywnym paradygmacie w środowisku instalacyjnym. Cykl składa się z realizacji połączonych tematycznie, formalnie i strukturalnie. Każda realizacja jest nowo powstałym dziełem i stanowi odrębną całość. Są to instalacje typu site–specific, których świetlny charakter jest zintegrowany z dualną funkcją strun: konstrukcyjną (struktura jako geometria) odwołującą się do wrażeń wzrokowych oraz kompozycyjną (wrażenia audialne). Struktura strun–żyłek jest modelem dla działania sterownika operacyjnego, tzn. formą umożliwiającą organizację sensorycznej interakcji w wyniku działania haptycznego. Przestrzenny charakter inwariantów nawiązuje do form muzycznych jako metafor. Działanie ma miejsce w obrębie ewolucyjnych i repryzowych form czasowych (repryza – w terminologii muzycznej to powtórzenie), gdzie interaktywność umożliwia uczestniczenie odbiorcy w dziele. Zwraca uwagę na komunikacyjny aspekt interaktora, jego roli i możliwości (czyli dyspozytywu czynnego i biernego). Umożliwia analizę znaczenia modelowego odbiorcy oraz wyobrażonego odbiorcy, dyspozytywu w środowisku instalacyjnym, gdzie transformacja komunikatów jest czynna, poprzez działanie (czyli interakcje).

   

  Doznanie przestrzeni realnej (targu) posłużyło budowie modelu struktury przestrzeni medialnej.

   

   

  WYSTAWA

   

  2017: Wzgórze Krzemowe, Budynek Twardowska, TVP Kraków, Krzemionki, Kraków, Polska

 • Laiki #6 Θύελλα

   

  Η σειρά καλλιτεχνικών έργων που τιτλοφορείται Λαϊκή είναι ένα παράδειγμα ενός έργου τέχνης του αλληλεπιδραστικού παράδειγματος σε περιβάλλον εγκατάστασης. Ο κύκλος αποτελείται από θεματικά, τυπικά και δομικά σχετιζόμενες υλοποιήσεις. Κάθε εφαρμογή είναι ένα νεοδημιουργημένο έργο και αποτελεί ένα ξεχωριστό σύνολο. Αυτές είναι site-specific εγκαταστάσεις για τους οποίους ο φωτεινός χαρακτήρας ενσωματώνεται με τη διπλή λειτουργία των χορδών: δομική (δομή ως γεωμετρία) που αναφέρεται σε οπτικές αισθήσεις και σύνθεση (ως ακουστική εμπειρία). Η δομή των στοιχειοσειρών είναι ένα μοντέλο που παρέχει τον πυρήνα ενός λειτουργικού συστήματος. Μια μορφή που επιτρέπει την οργάνωση της αισθητηριακής αλληλεπίδρασης ως αποτέλεσμα απτικής δράσης. Η χωρική φύση του έργου αναδεικνύει την ιδέα της μουσικής, στις μουσικές μορφές ως μεταφορές. Η διαδραστική φύση του έργου λαμβάνει χώρα μέσα στις εξελικτικές και επαναλαμβανόμενες μορφές χρόνου (αναπαράσταση - στη μουσική ορολογία με τη έννοια της επανάληψης), όπου η διαδραστικότητα επιτρέπει στον παραλήπτη να συμμετέχει άμεσα στο έργο. Εφιστά την προσοχή στην επικοινωνιακή πλευρά της αλληλεπιδρασής, τον ρόλο και τις ικανότητές του (δηλαδή την ενεργητική και παθητική). Επιτρέπει την ανάλυση της έννοιας του μοντέλου του παραλήπτη στο περιβάλλον εγκατάστασης, όπου ο μετασχηματισμός των μηνυμάτων είναι ενεργός μέσω της δράσης (δηλαδή της αλληλεπίδρασης).

   

  Η εμπειρία του πραγματικού χώρου (λαϊκής αγοράς) χρησιμοποιήθηκε για την οικοδόμηση ενός μοντέλου της δομής του χώρου των αλληλεπιδραστικών μέσων.

   

  ΕΚΘΕΣΗ

   

  2017: Silicon Hill, Κτίριο Twardowska, TVP Κρακοβία, Krzemionki, Κρακοβία, Πολωνία

Edyta Mąsior visual artist welcome to the website
This site uses cookies. By remaining on it you agree to their use in accordance with current browser settingsX