Artworks

Wątek

Edyta Mąsior Wątek - Cezarówka, Poland 1992
object 120 x 160 cm, thread, linen [detail]
< previous
 • Synopsis
 • Thread

   

  For this artwork I needed one of the neighbourhoods of those times, a piece of canvas that had not yet been primed and some black thread. Gratitude to Maria Dym. Years later Maria Panoutsou made an analysis of this very work.

 • Wątek

   

  Do wykonania tej pracy potrzebowałam jednego z sąsiedztw tamtego czasu, pozostałości nie zagruntowanego płótna i czarną włóczkę. Szczególne podziękowania Marii Dym. Lata później Maria Panoutsou wykonała analizę tej pracy.

 • Το Νήμα

   

  Ένα σπίτι της γειτονιάς της εποχής εκείνης, ένα κομμάτι του καμβά και μαύρο νήμα χρειάστηκαν για το έργο αυτό. Eυχαριστίες στην Μαρία Ντυμ. Χρόνια αργότερα η Μαρία Πανούτσου έκανε μια ανάλυση της εργασίας αυτής.

Edyta Mąsior visual artist welcome to the website
This site uses cookies. By remaining on it you agree to their use in accordance with current browser settingsX