Artworks

Edyta Mąsior Wątek - Cezarówka, Poland 1992

object 120 x 160 cm, thread, linen [detail]

Synopsis
eng
pl
el

Thread


For this artwork I needed one of the neighbourhoods of those times, a piece of canvas that had not yet been primed and some black thread. Gratitude to Maria Dym. Years later Maria Panoutsou made an analysis of this very work.

Wątek


Do wykonania tej pracy potrzebowałam jednego z sąsiedztw tamtego czasu, pozostałości nie zagruntowanego płótna i czarną włóczkę. Szczególne podziękowania Marii Dym. Lata później Maria Panoutsou wykonała analizę tej pracy.

Το Νήμα


Ένα σπίτι της γειτονιάς της εποχής εκείνης, ένα κομμάτι του καμβά και μαύρο νήμα χρειάστηκαν για το έργο αυτό. Eυχαριστίες στην Μαρία Ντυμ. Χρόνια αργότερα η Μαρία Πανούτσου έκανε μια ανάλυση της εργασίας αυτής.

© 2019 Edyta Mąsior. All rights reserved