Artworks

Edyta Mąsior Laiki #1 Niche - Cracow, Poland 2014

light installation 10 x 10 m

Synopsis
eng
pl
el

The sensation of real space (the marketplace) serves as a model for the structure of the media space.

 

The starting point for this installation was a video that I made at an open-air market place in Piraeus (Greece). Laiki (λαϊκή) in Greek means open street market, but it is also indicative of a certain type of music, hence the title I choose for the work.

 

The colour emanating from the lights along with the fluorescence fishing lines made up the structure of the installation. Due to the resonant nature of the iron construction the plucking of the strings, air vibrations are produced, that are in turn picked up by contact microphones, which enable the sound composition to fill the open space.

 

For the construction of the piece were needed: an iron structure, fluorescent fishing lines, CCFLs (Cold Cathode Fluorescent Lamps), guitar strings, contact microphones. 

 

By such means the installation becomes a sound object.

 

EXHIBITION RECORD

 

2014 : CCA Solvay, Cracow, Poland

Przestrzen realna (targu) posłużyła do modelu przestrzeni medialnej. 

 

Punktem wyjścia do tej instalacji było wideo, które nakręciłam na targu w Pireusie (Grecja). Laiki (λαϊκή) w języku greckim oznacza otwarty targ uliczny, ale również wskazuje na pewien rodzaj muzyki, stąd tytuł pracy.

 

Kolor emitowany przez katodowe światło w połączeniu z żyłkami fluoroscencyjnymi tworzą strukturę instalacji. Ze względu na rezonansowy charakter metalowej konstrukcji pociąganie strun wytwarza drgania powietrza, które z kolej odbierane przez mikrofony kontaktowe, umożliwiają kompozycję dźwięku, która wypełnia przestrzeń.

 

Do wykonania pracy artystycznej potrzebne były: metalowa konstrukcja, żyłka fluoroscencyjna, światło typu CCFL, struny, mikrofony kontaktowe. 

 

W ten sposób instalacja staje się obiektem dźwiękowym.  

Το αρχικό σημείο της εγκατάστασης αυτής ήταν ένα βίντεο που κατέγραψα με την κάμερά μου στη λαϊκή αγορά του Πειραιά. Η λέξη λαϊκή, ως ενδείκτης ορισμένου τύπου της μουσικής, αλλά και η ονομασία υπαίθριας αγοράς, εξού και ο τίτλος του έργου.

 

Το χρώμα που εκπέμπει το φως σε συνδυασμό με τις πετονιές φθορισμού σχηματίζουν τη δομή της εγκατάστασης. Λόγω του συντονισμού της σιδερένιας κατασκευής το μάδημα των χορδών δημιουργεί δονήσεις του αέρα που με τη σειρά τους τα μικρόφωνα επαφής επιτρέπουν τη σύνθεση του ήχου να πλέει στον ανοιχτό χώρο.

 

Για την εγκατάσταση χρειάστηκαν: μια σιδερένια κατασκευή, πετονιές φθορισμού, λαμπτήρες CCFL, χορδές κιθάρας, μικρόφωνα επαφής.

 

Με τον τρόπο αυτό η εγκατάσταση γίνεται ένα ηχητικό αντικείμενο.

© 2019 Edyta Mąsior. All rights reserved