Artworks

Edyta Mąsior My Silent Balloons II - Cracow, Poland 2014

interactive installation

Synopsis
eng
pl
el

The work relates to the topic of the balloon in the arts1, towards play and game meanings2, and expressed by way of interactive installation as derived from media-based work methods and tools3.

 

My Silent Balloons II (2014) is an interactive installation of a sonic and visual character by means of the multi-channel LED RGB interface as based on the design of the Atmel AVR microprocessor. An object - as balloon, developed and equipped by way of technological components becomes an artwork of a temporal character as a result of interactivity with its viewer.

 

A balloon - a plastic, elastic and commercial product - became the reason being for this artistic creation. It is not only a symbol of transition, of the temporary nature of things, but also and above a matter of its creation. In other words “how you will use it, makes the value of the material” (Giannis Kounellis).

 

Cooperation: control panel interface - Kacper Sokołowski, Max/MSP patch - Piotr Madej.

 

EXHIBITION RECORD

 

2015 : Promotion Gallery AFA Cracow, Cracow, Poland

2015 : Thessaloniki Science Festival, Thessaloniki, Greece

2015 : Researcher's Night, National Hellenic Researcher Foundation, Athens, Greece

2015 : Researcher's Night, Foundation of the Hellenic World, Athens, Greece

2016 : Athens Science Festival, Technopolis, Athens, Greece

2016 : 15th Augsburger Medienkunst Festival, Augsburg, Germany

 

 ______________________________________

[1] Balloon in Art 2010 © Edyta Mąsior & ASFA.

[2] A game (le jeu) is a “ludic activity and functioning of the mechanism” (Roland Barthes).
[3] Media Translocation 2014 © Edyta Mąsior & AFA Cracow.

Praca odnosi się do tematu balonu w sztuce1, zabaw, gier i ich znaczenia2 i została wyrażona za pomocą interaktywnej instalacji3.

 

Plastyczny, elastyczny przedmiot - balon, rozwinięty i wyposażony w technologiczne podzespoły, staje się dziełem temporalnym, które ulega przeobrażeniom użytkowniczym. Balon to produkt przemysłowy. Jest nie tylko symbolem przejściowego, tymczasowego charakteru rzeczy, ale przede wszystkim symbolem jej utworzenia. A „sposób użycia, jest tym co nadaje wartości materiałowi” (Giannis Kounellis).

 

Moje nieme balony II (2014) to interaktywna instalacja, gdzie dźwięk interreaguje z kolorem za pomocą wielokanałowego sterownika operacyjengo diod LED RGB opartego o architekturę mikroprocesora Atmel AVR. 

 

Współpraca: moduł sterujący - Kacper Sokołowski, programowanie Max/MSP - Piotr Madej.

______________________________________

 

[1] Balon w Sztuce 2010 © Edyta Mąsior & ASFA.

[2] Gra (le jeu) to „czynność ludyczna ale i funkcjonowanie mechanizmu” (Roland Barthes).

[3] Translokacje medialne 2014 © Edyta Mąsior & ASP Kraków.

Το έργο έχει ως θέμα το μπαλόνι στην τέχνη1, το «παίζειν» ως μέρος του παιχνιδιού και την σημασία του2, και το προσεγγίζει μέσα από μια διαδραστική εγκατάσταση3.

 

Το μπαλόνι, ένα πλαστικό, ελαστικό αντικείμενο, που επεκτάθηκε και εξοπλίστηκε με τεχνολογικά εξαρτήματα, μετατρέπετε σε ένα έργο τέχνης χρονικού χαρακτήρα, το οποίο αποκτάει χρηστικές ιδιότητες. Το μπαλόνι δεν είναι μόνο σύμβολο της προσωρινής φύσης των πραγμάτων, αλλά πρωτίστως αποτελεί σύμβολο της ίδιας της δημιουργίας του. Και «το πώς θα το χρησιμοποιήσεις είναι αυτό που προσδίδει την αξία στο υλικό» (Γιάννης Κουνέλλης).

 

Τα βουβά μου μπαλόνια II (2014) είναι μια διαδραστική εγκατάσταση όπου ο ήχος μετατρέπεται σε χρώμα, το χρώμα μετατρέπεται σε ήχο, βάση της λειτουργίας του μικροελεκτή των πολλαπλών καναλιών LED RGB με μικροεπεξεργαστή Atmel AVR.

 

Συνεργασία: control panel interface - Kacper Sokołowski, Max/MSP patch - Piotr Madej.

______________________________________

 

[1] Το Μπαλόνι στην Τέχνη 2010 © Edyta Mąsior & ΑΣΚΤ.
[2] A game (le jeu) is a “ludic activity and functioning of the mechanism” (Roland Barthes).
[3] Media Translocation 2014 © Edyta Mąsior & AFA Cracow.

© 2020 Edyta Mąsior. All rights reserved